Vår Slekts Historie

Oppdag våre forfedre og andre slektninger

Databasestatistikk


 Beskrivelse   Størrelser 
Antall personer 3,187  
Antall menn 1,675 (52.56%)  
Antall kvinner 1,512 (47.44%)  
Antall ukjent kjønn 0 (0%)  
Antall nålevende 1,650  
Antall familier 1,159  
Antall unike etternavn 820  
Antall Bilder 232  
Antall Dokumenter 3  
Antall Gravsteiner 13  
Antall Historier 0  
Antall Opptak 0  
Antall Videoer 0  
Antall kilder 11  
Gjennomsnittlig levetid1 59 år, 300 dager  
Tidligste fødselsdato (Ascricus van Munte 1050  

 Lengstlevende1   Alder 
Karen Andersdatter Alseth 113 år  
Marit Knudsdatter 105 år  
Johannes Arneson 102 år 38 dager  
Synnøve 100 år  
Anne-Martha Wormdal 98 år 358 dager  
Hans Johan Emmaus Tønder Coldevin 97 år 251 dager  
Anne Lorntzdatter Tetlie 97 år 63 dager  
Margrethe Pedersdatter 97 år  
Sofie Johansdatter Vatten 97 år  
Ingrid Marie Buaune 96 år 258 dager  


1 Aldersrelaterte beregninger er basert på personer registrert med fødselsdato og dato for død. Grunnet felter med ukomplette datoer (f.eks, dødsdato skrevet som "1945" eller "Før 1860"), kan disse beregningene ikke være 100% nøyaktige.